חוק שיקום נפגעי נפש בקהילה

ראשי > חוק שיקום נפגעי נפש בקהילה

חוק שיקום נפגעי נפש בקהילה

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Nefesh35.pdf

הסבר על הרפורמה בבריאות הנפש

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/reform/Pages/default.aspx

חוק טיפול בחולי נפש

http://www.ispraisrael.org.il/Items/

אוגדן זכויות למתמודדים עם מוגבלות נפשית (נערך על ידי ארגון בזכות ועמותת אנוש)

https://www.enosh.org.il/wp-content/uploads/2015/09/%D7%97%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%99%D7%9D-2014.pdf

תפוסת בית חולים פסיכיאטרים (מתעדכן ברמה יומית)

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/treatment/Hospitalization/Pages/occupancy.aspx

מיומנויות תקשורת- חוברת הדרכה למשפחות המתמודדות עם בן משפחה הסובל ממחלת נפש

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mtl-rehab-families-inst.pdf

זכויות

דיור

○ הוסטל לנפגעי נפש
○  דיור מוגן לנפגעי נפש
○  סיוע בשכר דירה

משפחה

○  להורים מתמודדים
○  ייעוץ ותמיכה
○  פטור מתשלום למלווים
○  מתאם טיפול לנפגעי נפש

סל שיקום

○ סל שיקום לנפגעי נפש
○ קביעת נכות לנפגעי נפש
○  ועדת השיקום האזורית
○ מתאם טיפול לנפגעי נפש

נכות – ביטוח לאומי

○ קביעת נכות
○ קצבת נכות
○ שיקום וסיוע בלימודים
○ מבחן ה-IADL

צבא ושירות לאומי

○ “משלבים לצבא”
○ “תורמים במדים”
○ מתאם טיפול לנפגעי נפש

לשאלות והתייעצות צרו קשר: