חוק חינוך מיוחד

ראשי > חינוך

חינוך

חוק החינוך המיוחד- 1988 התשמ"ח

חוק חינוך מיוחד נחקק בשנת 1988 בשל לחצי הורים, ומתוך רצון לעשות סדר בזכויות של בעלי הצרכים המיוחדים ומשפחותיהם. תוכלו לקרוא את הגדרתו כאן.

המטרות של חוק חינוך מיוחד

חוק החינוך המיוחד קובע כי את מטרות החינוך המיוחד- "לקדם ולפתח את כישוריו ויכולתו של הילד בעל הצרכים המיוחדים, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנויות והרגלים ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה"

חוק החינוך המיוחד החדש מרחיב את טווח הגילים לתלמידי החינוך המיוחד, ומעניק להם זכאות לחינוך מיוחד בגיל 21-3. שירותים מתחת לגיל שלוש ניתנים על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

חוק חינוך מיוחד קובע כי תלמידי החינוך המיוחד זכאים הן לחינוך מותאם לצרכיהם, והן טיפולים שונים כגון טיפולים רגשיים, טיפולי פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, וטיפולים מאנשי מקצוע אחרים שמסופקים על פי צרכי הילד המוגבל.

אחריות למתן השירותים

השירותים הנלווים (שירותי הסעה, שירותים רפואיים, פארא רפואיים, פסיכולוגיים וסוציאליים) הם באחריות המדינה והרשות המקומית.

  • השירותים ניתנים חינם וצריכים להיעשות במוסד הקרוב ככל האפשר לאזור מגורי הילד. עם זאת, לעיתים הנסיעה למוסד שמתאים לסוג המוגבלות של הילד מאוד ארוכה.
  • קיום מוסדות באחריות המדינה והרשות החינוכית המקומית. רשות, ששלחה ילד לרשות אחרת, תשתתף בעלות הוצאותיו. המדינה רשאית לחייב רשות חינוך מקומית לפתוח ולקיים מוסד לחינוך מיוחד
 

אבחון והשמה

ועדת השמה קובעת את זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ואת השמתו במוסד לחינוך מיוחד או בכיתה לחינוך מיוחד. לא יועבר ילד למסגרת חינוך מיוחד ללא ועדת השמה.

הועדה קובעת את זכיותיו של הילד וגם את סוג המוסד לחינוך מיוחד בו יהיה. הילדים מקבלים את זכויותיהם על פי המוגבלות והצורך האישי שלהם.

ועדת השמה מורכבת משבעה חברים:

   – נציג רשות חינוך מקומית: יושב ראש

   – שני מפקחים מטעם משרד החינוך, כשאחד מהם הוא מפקח לחינוך מיוחד

   – פסיכולוג חינוכי

   – רופא ילדים

   – עובד סוציאלי

   – נציג ועד הורים ארצי לחינוך מיוחד

לרוב, ישנה התחשבות רחבה מאוד ברצון ההורים והילד, אך יש לזכור כי ההחלטה הסופית נתונה בידי חברי הוועדה.

קיימת חובה לזמן את ההורים לוועדת השמה. ההורים והילד אינם שותפים לקבלת ההחלטה, אך מוזמנים לוועדה להשמיע טיעוניהם ומיוצגים על ידי נציג ועד הורים ארצי.

ערעור וחידוש זכאות במסגרת חוק החינוך המיוחד

  • ועדת ערר – ההורים זכאים להגיש ערעור על תוצאות הוועדה. הגשת ערר תוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה. לוועדת הערר לא יוזמנו אותם חברים שהוזמנו לוועדת ההשמה.
  • הורה זכאי לבקש דיון חוזר בהשמת ילדו לאחר שנה.
  • מנהל בית הספר יביא לדיון מחדש את עניינו של כל תלמיד בחינוך המיוחד אחת לשלוש שנים.

כל שלוש שנים מקיימים ישיבה בנוגע לילד בכדי לראות האם יש התקדמות או רגרסיה, האם המיקום שהוא נמצא בו מתאים או לא.

זכויות המוענקות לתלמידי החינוך המיוחד

כאמור, תלמידי החינוך המיוחד זכאים הן לחינוך מותאם והן לטיפולים משלימים בבית הספר. בנוסף, זכאים התלמידים להסעה אל המוסד הלימודי.

יום לימודים ארוך –שנת הלימודים בחינוך המיוחד ארוכה יותר, ויום הלימודים במוסדות לחינוך מיוחד ארוך יותר.

תל"אתוכנית לימודים אישית תיקבע לכל תלמיד במוסד. תוכנית לימודים אישית כוללת רמת תפקוד, מטרות ויעדים, פרק הזמן להשגתם, האמצעים הדרושים להשגתם ואמות מידה לבדיקת השגתם. לצורך קביעתה, יוזמנו הורי התלמיד לישיבה. לאחר קביעת התל"א יצטרכו ההורים לחתום עליה.

סוגי הזכאות

בוועדת השמה נקבעת זכאות ל-3 שנים לסוג מוסד חינוכי, לרבת גן במסגרת החינוך המיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד או פנימיות לחינוך מיוחד. ולאחריה מתקיימת וועדת שיבוץ למוסד ספציפי. סוגי המוסדות משתנים בהתאם לצרכי התלמיד- קשיים פיזיים, קשיים נפשיים, מוגבלות שכלית התפתחותית, לקות שמיעתית ולקויות תקשורת.

לחלופין, רשאית הוועדה להעניק זכאות לכיתה קטנה בתוך בית ספר כללי, המותאמת לצרכי הילד, כמו גם זכאות למשלבת במסגרת גן רגיל.

זכויות

דיור

○ הוסטל לנפגעי נפש
○  דיור מוגן לנפגעי נפש
○  סיוע בשכר דירה

משפחה

○  להורים מתמודדים
○  ייעוץ ותמיכה
○  פטור מתשלום למלווים
○  מתאם טיפול לנפגעי נפש

סל שיקום

○ סל שיקום לנפגעי נפש
○ קביעת נכות לנפגעי נפש
○  ועדת השיקום האזורית
○ מתאם טיפול לנפגעי נפש