גופים תמיכה להתמודדות

ראשי > גופים תמיכה להתמודדות

עמותת לשמ"ה- עמותה המסייעת למתמודדים

http://lishma.co.il/

 

ארגון עוצמה- פורום ארצי של משפחות פגועי נפש

http://www.ozma.org.il/

 

אנוש- עמותה לבריאות הנפש

https://www.enosh.org.il/he/

 

בזכות- עמותה לזכויות של אנשים עם מוגבלויות

http://bizchut.org.il/he/

 

יספרא- האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי

http://www.ispraisrael.org.il/Web/Default.aspx

 

ערן- עזרה ראשונה נפשית

http://www.eran.org.il/

זכויות

דיור

○ הוסטל לנפגעי נפש
○  דיור מוגן לנפגעי נפש
○  סיוע בשכר דירה

משפחה

○  להורים מתמודדים
○  ייעוץ ותמיכה
○  פטור מתשלום למלווים
○  מתאם טיפול לנפגעי נפש

סל שיקום

○ סל שיקום לנפגעי נפש
○ קביעת נכות לנפגעי נפש
○  ועדת השיקום האזורית
○ מתאם טיפול לנפגעי נפש

נכות – ביטוח לאומי

○ קביעת נכות
○ קצבת נכות
○ שיקום וסיוע בלימודים
○ מבחן ה-IADL

צבא ושירות לאומי

○ “משלבים לצבא”
○ “תורמים במדים”
○ מתאם טיפול לנפגעי נפש