מסגרת שיקומית לנפגעי נפש

ראשי > מסגרת שיקומית לנפגעי נפש

מתבגרים (גילאים 12-21) 

משרד הרווחה מציע מגוון מסגרות שיקומיות לנפגעי נפש ושירותים לטיפול ותמיכה בילדים ובבני נוער בסיכון ובסכנה.

השירותים בקהילה נותנים מענה לבעיות של הילד ומשפחתו במקום המגורים ובתמיכת הקהילה. הטיפול ניתן על ידי עובדים סוציאליים מהמחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, במטרה לעזור להורים לענות על הצרכים הרגשיים, הפיזיים, החינוכיים וההתפתחותיים של הילד, ולסייע למתבגרים המצויים במצבי סיכון, ניתוק וסכנה להתמודד עם קשייהם ולאפשר שילובם המחודש בקהילה.

אנו מאמינים ביכולת ההורים להשתנות ולשפר את תפקודם כהורים ובכך יקדמו את תפקוד ילדיהם.

להפניה לקבלת השירות יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריך

השירותים לבני נוער בקהילה ניתנים על ידי עו"סים מיומנים ומומחים בתחום, המפעילים תוכניות ומסגרות ברשויות המקומיות.

 

מועדוניות למתבגרים:

מסגרת שיקומית לנפגעי נפש -חינוכית-טיפולית משלימה לאחר שעות הלימודים לבני נוער בגילאים 12-18 . מטרת המועדוניות לקדם את מצבו הרגשי, התנהגותי, לימודי וחברתי של הילד ולשפר את הקשר בין הילד להוריו תוך חיזוק התפקוד ההורי.

המועדוניות מציעות מגוון פעילויות חברה והעשרה, ספורט, עזרה בשיעורי בית, טיפוח הרגלי למידה, הרגלי סדר וניקיון והרגלי חיים בסיסיים נוספים. כמו כן מוצע טיפול רגשי במידת הצורך, מתקיים קשר עם הורים וקבוצת הורים בנושאי הורות. 

המועדוניות פועלות לרוב במבנה ציבורי בקבוצות של 15 ילדים, בדרך כלל  בין השעות 13:00 ל- 19:00 עם צוות הכולל מדריך, אם בית ועובד סוציאלי.

המועדוניות פועלות בין יומיים לחמישה ימים בשבוע ומספקות למתבגרים גם ארוחה חמה.

 

מפתנים:

המפתן הנו מרכז טיפולי, שיקומי חינוכי לבני נוער בסיכון וסכנה, אשר התקשו לתפקד במערכות החינוך הפורמאליות בשל צורכיהם הרב ממדיים. המפתן מהווה, עבור החניך, רשת ביטחון קהילתית אחרונה, למניעת הוצאתו מביתו וסביבתו הטבעית. התוכניות במפתן משלבות שלשה תחומים: חברתי  ורגשי, לצד הכנה לחיי עבודה ולימודים עיוניים. תהליך השיקום במפתן הנו ארוך טווח ומלווה בתוכניות הפגה והעשרה.

מרכז יום תומך רב תחומי (מית"ר):

מרכז טיפולי, שיקומי חינוכי לבני נוער המנותקים ממסגרות החינוך הפורמאליות. המית"ר נותן מענה רב תחומי לצרכים הרב ממדיים של המתבגרים ומהווה מסגרת חירומית משקמת אחרונה טרם הוצאתם למסגרות חוץ ביתיות. המית"ר פועל לאורך היום והערב, השהייה בו קצרת טווח  ותהליך ההתערבות בו אינטנסיבי, כאשר מטרתו להביא לשילובם המחודש של בני הנוער במערכות נורמטיביות. כמו כן מופעלים מרכזי יום ייחודיים: לנוער נפגע סמים (באמצעות השירות לטיפול בהתמכרויות) ולנערות בלבד (עד"י).

 

מוקדי טיפול:

מוקדי טיפול לנוער בהם פועלים עו"ס נוער וצעירים, מדריכי חבורות רחוב, קציני מבחן לנוער (לסרוגין) וכן עו"סים לנוער נפגע סמים ועו"ס נערות צעירות. פעילות העובדים מתבצעת תוך שימוש במתודות פרטניות, קבוצתיות וקהילתיות ומתן שרותים באופן א-פורמלי, תוך הסתייעות בכלים מגוונים משדה הטיפול באמצעות האומנות והספורט.

בתים חמים לנערות ולנערים במצוקה:

הבתים החמים מיועדים למתבגרים הנמצאים בבוקר במסגרות שיקומיות וזקוקים לתמיכה לאחר מכן. הבתים החמים פועלים מדי יום משעות הצהריים ועד הערב. הבית מאפשר חוויה חיובית של קבלה, חום ושייכות כתחליף לחסכים של הבית. בבית פועלים לפיתוח מיומנויות ראשוניות (היגיינה, קרוא וכתוב) וכישורים חברתיים באמצעות סדנאות, הרצאות ועוד.

 

מועדונים טיפוליים למתבגרים במצוקה:

מרכזים הפגתיים המאפשרים שימוש נורמטיבי ומושכל בשעות הפנאי לבני נוער במצוקה. במועדונים מתקיימות שיחות אישיות וקבוצתיות בנושאים מעולמות התוכן התוך אישיו והבין אישי, המשפחתיות והחברתי. במועדון זוכים המתבגרים "לאוזן קשבת" ממטפלים מקצועיים. הפעילות כוללת פיתוח מיומנויות וכישורים בתחום היחסים הבין-אישיים, חיזוק תחושת השייכות והגברת הביטחון והמוטיבציה להשתלב במסגרות נורמטיביות.

 

בתי קפה טיפוליים:

מסגרות שיקומיות הפועלות במתכונת בתי קפה, בהם פועלים אנשי מקצוע (עו"סים ומדריכים). בתי קפה אלה משמשים חלופה טיפולית חדשנית- יצירתית. בתי הקפה הטיפוליים מופעלים ב"סביבתם הטבעית" של בני הנוער: באזורי הימורים ובסביבה פוטנציאלית להתדרדרות לעבריינות. במסגרת בתי הקפה פועלים העובדים למתן ייעוץ, הכוונה ולפיתוח קשר טיפולי.

 

ניידות איתור ויישוג:

ניידות הלילה מאוישות על ידי בעלי מקצוע ומתנדבים הנותנים מענה מיידי ונגיש בשעות פעילות לא רגילות. הניידות פועלות בקרב ריכוזי בני נוער החיים ברחוב, המצויים במצבי ניידות ומשבר ולוקחים לעיתים חלק בפעילות אנטי סוציאלית. הניידות נותנות מענה לצרכים אינסטרומנטאליים בסיסיים, פועלות לאיתור פעיל של אוכלוסיות במצבי ניתוק, מתווכות בין בני הנוער לשירותים קיימים בקהילה ונותנות מענה מיידי למצבי משבר אקוטיים. מרבית הניידות מופעלות בשיתוף עמותת עלם.

 

עובדים סוציאליים מתמחים:

במרבית הרשויות המקומיות פועלים עובדים סוציאליים מומחים בתחום העבודה עם נוער במצבי סיכון וסכנה (נוער וצעירים, נערות וצעירות, התמכרויות), כאשר מטרת עבודתם היא לעצור את תהליך ההידרדרות בו נמצאים בני הנוער, לחזקם לקראת שיקומם ושילובם בחברה הנורמטיבית. העבודה הטיפולית מתבצעת באמצעות טיפול פרטני וכן באמצעות התערבות משפחתית ועבודה קבוצתית. העובדים עושים שימוש במתודות שונות, דוגמת: ספורט לסוגיו טיפול בעזרת בעלי חיים,  טיפול באומנויות, סדנאות וידיאו, טבע וידיעת הארץ ועוד.

 

קציני מבחן לנוער:

קציני המבחן הנם עובדי מדינה,  העובדים בשירות המבחן לנוער, ופועלים במסגרת נפות השירות, במרבית הרשויות המקומיות ונותנים שירות ישיר לאוכלוסייה (מתבגרים ובני משפחותיהם), לבתי המשפט ולמערכות אכיפת החוק.
קציני המבחן נותנים שירותי אבחון וטיפול והשמה, לקטינים בגילאי  12-18, המופנים על ידי המשטרה כחשודים בביצוע עבירות, במטרה לשקמם, לשפר את הסתגלותם האישית והחברתית ולמנוע ביצוע עבירות בעתיד.

כמו כן, מסייעים למערכת אכיפת החוק, לצורך קבלת החלטות בכל הקשור לקטינים עוברי חוק.
קציני המבחן מפעילים טכניקות שונות של התערבויות דוגמת- קבוצות טיפול לעברייני מין קטינים, קבוצות דיון משפחתיות (ק.ד.ם) וכד'.

 

לקריאה אודות הוסטל לנפגעי נפש

זכויות

דיור

○ הוסטל לנפגעי נפש
○  דיור מוגן לנפגעי נפש
○  סיוע בשכר דירה

משפחה

○  להורים מתמודדים
○  ייעוץ ותמיכה
○  פטור מתשלום למלווים
○  מתאם טיפול לנפגעי נפש

סל שיקום

○ סל שיקום לנפגעי נפש
○ קביעת נכות לנפגעי נפש
○  ועדת השיקום האזורית
○ מתאם טיפול לנפגעי נפש

נכות – ביטוח לאומי

○ קביעת נכות
○ קצבת נכות
○ שיקום וסיוע בלימודים
○ מבחן ה-IADL

צבא ושירות לאומי

○ “משלבים לצבא”
○ “תורמים במדים”
○ מתאם טיפול לנפגעי נפש

לשאלות והתייעצות צרו קשר: