סל שיקום לפגועי נפש

ראשי > סל שיקום

סל שיקום הוא מערך של שירותים ומענים בתחומים שונים. הסל נועד לאפשר את שיקומם של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית או הפרעה נפשית חמורה ואת שילובם בקהילה. במאמר זה נספר על השירותים שניתן לקבל במסגרת הסל.

חוק שיקום נכי נפש בקהילה (התש"ס-2000), נחקק על מנת לאפשר את השיקום והשילוב בקהילה של נכי הנפש בעזרת סל שיקום לנפגעי נפש, כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים.
כדי להשיג את אותה איכות החיים, נקבע כי נפגעי נפש המוגדרים כנכים יקבלו מהמדינה סל של שירותים בתחומים שונים בחינם.

אדם המתמודד עם מגבלה נפשית זכאי לפנות לוועדה על מנת לקבל סל שיקום לנפגעי נפש – מערך שירותים המיועד לקידום תהליך שיקומי אישי של המוטפל. סל השיקום הוא אישי ונקבעים בו יחד עם המטופל ובהתאם לזכאותו המענים אותם זכאי לקבל המטופל בחינם מהמדינה.

מי זכאי לסל שיקום?

כל אדם מעל גיל 18, המתמודד עם מגבלה נפשית ונקבע לו 40% נכות נפשית ומעלה, זכאי לקבל סל שיקום בריאות הנפש.

תהליך לקבלת סל שיקום נפגעי נפש – התהליך לקבלת סל שיקום לנפגעי נפש כולל מספר שלבים:

  1. פנייה לפסיכיאטר מוסמך לקביעת אחוזי נכות בהתאם לנהלים ללא צורך בהכרה של סל שיקום לנפגעי נפש ביטוח לאומי וללא קבלת קצבה.  

  2. בניית תכנית שיקומית- בניית תכנית במשותף בין האדם המבקש לבין מתאם הטיפול/ הגורם המפנה לוועדת השיקום האזורית.
  3. פנייה לוועדת השיקום האזורית
  4. קיום וועדת שיקום
  5. החלטת ועדת שיקום
  6. קבלת סל שיקום נפגעי נפש
  7. קליטת האדם במסגרת השיקומית שנקבעה בהתאם להחלטו ולזכאותו

סל שיקום לנפגעי נפש – התחומים בהם ניתן לקבל מענה מהמדינה:

דיור במסגרת סל השיקום יכול המטופל לקבל שירותים שונים אשר יאפשרו לו תנאי דיור מוגן לנפגעי נפש.
תנאי דיור נאותים ומכבדים בקהילה על פי רמת תפקודו ועל פי יכולתו.
שירותי הדיור נעים על רצף שמושפע מרמת התפקוד של המטופל.
ברמת התפקוד הבינונית והנמוכה יכול לקבל המטופל מענה של הוסטל.
ברמות תפקוד גבוהות יותר ועל פי רצון המטופל והסכמת הוועדה יוכל לקבל המטופל שירותי דיור מוגן או עזרה בשכר דירה בקהילה.

במסגרת שירותי הדיור יכול לקבל המטופל גם סיוע כספי ברכישת ציוד ראשוני למגורים.
הסיוע הכספי ניתן על מנת לאפשר למטופל את התחלת השיקום ובניית חייו העצמאיים.
הסיוע ניתן כאמצעי לקידום תכניות שיקום פרטניות בתחומי תפקוד שונים.

תעסוקה – במסגרת סל שיקום נפשי, ניתן להיעזר על מנת למצוא תעסוקה שמותאמת לרצון וליכולת של המטופל בתהליך השיקום.
על פי רמת התפקוד נקבעת התעסוקה שבה ישתלב המטופל.
התעסוקה המוצעת יכולה לנוע בין הכשרה לתעסוקה במפעלים מוגנים או בתעסוקה נתמכת, ועד לתמיכה בתעסוקה בשוק החופשי.
במסגרת סל שיקום נפשי מושם דגש על מציאת תעסוקה נורמטיבית ומתגמלת ככל הניתן שתעזור למטופל להשתלב בחברה.

השכלה במסגרת סל השיקום ניתנים גם שירותי השלמת השכלה. שירות השלמת ההשכלה נועד לתמוך ולסייע למטופלים להשלים השכלה בהתאם ליכולתם ולרצונם- החל מהשלמת לימודים בסיסיים, עבור בהשלמת בגרויות, לימודי מחשב והכנה ללימודים אקדמיים ועד לחונכות אקדמית- שירות תמיכה ללומדים באוניברסיטאות לקראת תואר אקדמאי.

חברה ושעות הפנאי – חלק ניכר ממטרות השיקום הוא שיקום חברתי. המטרה היא לעזור למטופל לרכוש ידע ומיומנויות חברתיות אשר יאפשרו לו לנהל חיים חברתיים עשירים ועצמאיים.
במסגרת הסל ניתנים שירותים שונים של אירועי פנאי ותרבות באזור המגורים של המטופל.
אירועי הפנאי והתרבות מאפשרים למטופל להיחשף גם לאנשים חדשים וליצור הזדמנויות ליצירת קשרים חברתיים.

תמיכה משפחתית – במסגרת שירותי סל השיקום ניתנים גם שירותי סיוע וייעוץ למשפחות של המתמודדים עם קשיים נפשיים. המשפחות יכולות לקבל מידע ותמיכה באמצעות ייעוץ פרטני וקבוצתי, הרצאות וסדנאות שונות.
כל אלו מתקיימים במרכזי הייעוץ למשפחות של משרד הבריאות.

טיפולי שיניים – חלק משירותי סל השיקום הם סיוע במימון שיקום הפה.
מטופלים אשר זקוקים לטיפולי שיניים משקמים עשויים להיות זכאים למימון חלקי של טיפולי השיניים במרפאות המאושרות על ידי משרד הבריאות.
חשוב לציין כי ישנה השתתפות עצמית של המטופלים הזכאים לכך במסגרת הסל.

סומכות שיקומית – המטופלים אשר חיים בקהילה יכולים לקבל תמיכה, ייעוץ וליווי במסגרת סל השיקום אשר תפקידם לסייע למטופלים להשתלב בקהילה באופן מיטבי.

על מנת לאפשר את מיצוי הזכויות הניתנות במסגרת סל השיקום, לכל אדם הזכאי לקבלת סל שיקום לנפגעי נפש ממונה גם מתאם טיפול.
מתאם הטיפול אחראי ליישם ולתאם את מתן כל השירותים שניתנים במסגרת ועדת השיקום.
לאחר קביעת הועדה אלו שירותים מגיעים למטופל, מתאם הטיפול והמטופל מחליטים במשותף על הגדרת מטרות אישיות ובונים את התכנית השיקומים של המטופל.

יש לזכור כאמור כי לא כולם זכאים לאותם השירותים.
השירותים נקבעים על פי החלטת הועדה באופן אישי למטופל.
לפני ההגעה לועדה, כדאי להתייעץ ולשקול אילו שירותים כדאי לבקש מהועדה על מנת לבנות את התכנית השיקומית המיטבית.

זכויות

דיור

○ הוסטל לנפגעי נפש
○  דיור מוגן לנפגעי נפש
○  סיוע בשכר דירה

משפחה

○  להורים מתמודדים
○  ייעוץ ותמיכה
○  פטור מתשלום למלווים
○  מתאם טיפול לנפגעי נפש

סל שיקום

○ סל שיקום לנפגעי נפש
○ קביעת נכות לנפגעי נפש
○  ועדת השיקום האזורית
○ מתאם טיפול לנפגעי נפש

נכות – ביטוח לאומי

○ קביעת נכות
○ קצבת נכות
○ שיקום וסיוע בלימודים
○ מבחן ה-IADL

לשאלות והתייעצות צרו קשר: